TH EN
A A A

อุตสาหกรรมอาหารอียูจับมือ เตรียมหาแนวทางร่วมในวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

21 May 2552   

              

กลุ่มตัวแทนผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มยุโรป รวมตัวกันในนาม “European Food SCP Roundtable" เพื่อตอบรับนโยบายสิ่งแวดล้อมและการผลิตอย่างยั่งยืนของสหภาพยุโรป ประกาศหาแนวทางร่วมในการวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2554 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา

               นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินเป็นอย่างแรกของกลุ่ม European Food SCP Roundtable คือ การสนับสนุนให้บรรลุข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับแนวทางการวัดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นแนวทางเดียวกันและเชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบัน มีฉลาก ตรา หรือคำประกาศ ที่ประกาศสรรพคุณต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่มากมายหลายประเภท อาทิ เรื่อง Carbon footprint แนวทางปฏิบัติทางการเกษตร (Agricultural practices) ระยะทางในการขนส่งสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ (Bio-degradable packaging) ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน แต่อาจทำให้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดได้ เนื่องจากแต่ละโครงการก็มีวิธีคิดคำนวณวัดผลที่แตกต่างกัน

 

ที่มา : คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป

Is this article useful?