TH EN
A A A

ฉลากคาร์บอนรายแรกของไทย

15 May 2552   

               บริษัทผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอีนได้นำโรงงานผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันพืชภายใต้โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ตามโครงการประหยัดพลังงาน น้ำ และของเสีย

               การพัฒนาโรงงานของบริษัทประกอบด้วยการลดต้นทุนพลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของรัฐบาลที่จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

               จากแผนงานด้านประหยัดพลังงานดังกล่าว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชของบริษัทได้รับฉลากคาร์บอน ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต โดยขณะนี้ ทั้งในส่วนของโรงงานสกัดน้ำมันดิบและโรงงานผลิตสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 4.5 หมื่นตัน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?