TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรพบเชื้อลิสเทอเรียในผักสลัด

9 November 2549   

               สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหาร สหราชอาณาจักรสำรวจพบ 5% ของผักดิบผสมหลายชนิดสำหรับสลัด ในสหราชอาณาจักรมีการปนเปื้อนเชื้อ Listeria monocytogenes

               มาตรฐานของสหภาพยุโรปกำหนดว่าเชื้อ Listeria monocytogenes ต้องไม่เกิน 102 cfu/g ระหว่างระยะของการเป็นอาหารพร้อมบริโภค ถึงแม้ว่าเชื้อ Listeriosis จะเป็นเชื้อโรคที่หายากโดยเปรียบเทียบ แต่มักจะเกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูปจึงทำให้เป็นเชื้อที่มีความสำคัญสูงในการออกกฎระเบียบควบคุม การสำรวจของสหราชอาณาจักรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของสหภาพยุโรปในการลดเชื้อ Listeria ในห่วงโซ่อาหาร ปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดการแพร่เชื้อนี้คืออุณหภูมิต่ำ และจะเกิดในอุณหภูมิตู้เย็นได้หากมีระยะเวลาเพียงพอ

                ผลการสำรวจของสำนักงานความปลอดภัยอาหารของสหราชอาณาจักรจำนวน 2,686 ตัวอย่างพบว่า 95.2% ของผักสลัดผสมแบบ pre-packed ไม่พบ เชื้อ Listeria monocytogenes แต่ 4.8% พบเชื้อ โดยมี 2 ตัวอย่างที่พบเชื้อเกินมาตรฐานของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น 2 อย่างที่มีไก่เป็นส่วนผสมด้วย ทังนี้ผักสลัดผสมนี้จะมีส่วนผสมเป็น เนื้อ อาหารทะเล รวมทั้งส่วนผสมอื่นๆ เช่น พาสต้า มายองเนส ไข่ ชี้ส ข้าว เป็นต้น และ 93% เก็บหรือวางจำหน่ายไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8องศาเซลเซียส

Food navigator

Is this article useful?