TH EN
A A A

มะกันปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหาร

28 April 2552   

                 

USFDA ประกาศปรับปรุงกฎระเบียบการแจ้งล่วงหน้า (Prior Notice) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งก่อนการนำเข้าสินค้าอาหารสู่สหรัฐฯ โดยระเบียบฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 6 พฤษภาคม 2552

               ระเบียบ Prior Notice ฉบับใหม่มีความคล้ายคลึงกับฉบับเดิมถึง 99% ซึ่งระเบียบฉบับใหม่ได้ปรับปรุงการให้คำจำกัดความที่มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น ระบุว่าสินค้าเพื่อเป็นตัวอย่างในเชิงพาณิชย์ จะต้องจัดทำ Prior Notice

               นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่จัดทำ Prior Notice โดยระบุให้จัดส่ง Prior Notice ก่อนวันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึงสหรัฐฯ จากเดิมห้ามเกิน 5 วัน เปลี่ยนเป็นห้ามเกิน 15 วัน (หากจัดส่งทาง PNSI) และห้ามเกิน 30 วัน (หากจัดส่งทาง ABI/ACS)

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Is this article useful?