TH EN
A A A

เวียดนามเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนสำเร็จ

27 April 2552   

              

 Lam Dong เป็นจังหวัดเดียวทางตอนใต้ของเวียดนามที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอน โดยเริ่มเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนตั้งแต่ปี 2549 และขณะนี้มีธุรกิจเพาะเลี้ยงรวม 8 แห่ง ซึ่งผลิต
ปลา
แซลมอนได้ 200 ตัน ต่อปี

             การเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนจะสามารถสร้างกำไรให้กับเกษตรกรเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การผลิตและการเลี้ยงปลาแซลมอนนั้น มีต้นทุนสูง เนื่องจากต้องนำเข้าอาหารเลี้ยงปลา

 

ที่มา : Grow Fish

Is this article useful?