TH EN
A A A

จีนเพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร

24 April 2552   

              
การติดตามผลความปลอดภัยอาหารของจีนก้าวขึ้นอีกขั้น หลังจากที่จีนพัฒนาระบบการเฝ้าติดตามการใช้สารปรุงแต่งที่ผิดกฎหมาย เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงของผู้บริโภค

               ขั้นตอนการติดตามผลนั้น รวมถึงการตรวจสอบผู้ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ และการยกระดับกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยที่ปีนี้ จีนเฝ้าติดตามโครงการอาหารมากกว่า 83 โครงการ  ในอาหาร 31 ประเภท ส่งผลให้มีการยกเลิกการอนุญาตผลิตของบริษัท 3,347 แห่ง

 

ที่มา : Food Production DailyIs this article useful?