TH EN
A A A

การผลิตเนื้อของรัสเซียเติบโตขึ้น

21 April 2552   

               

จากข้อมูลสถิติของ Rosstat ทำให้เห็นว่า ในไตรมาสแรกของปี 2552 รัสเซียมีการผลิตเนื้อที่เพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีปริมาณเนื้อที่ผลิตถึง 749,000 ตัน

               อย่างไรก็ตาม การผลิตเนื้อจากโรงงานทำไส้กรอกนั้นลดลง 9.4% ซึ่งมีปริมาณอยู่ที่ 503,000 ตัน

 

ที่มา : The Meat Site

Is this article useful?