TH EN
A A A

การนำเข้าเนื้อไก่ของฟิลิปปินส์

9 April 2552   

              
ในปี 2551 ฟิลิปปินส์นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จำนวน 45.77 ล้านกิโลกรัม โดยเพิ่มขึ้น 2% จากปี 2550

                การนำเข้าเนื้อไก่ถอดกระดูก เพิ่มขึ้นถึง 41% อย่างไรก็ตาม การนำเข้าเนื้อน่องติดสะโพก ซึ่งเป็นการนำเข้าหลักนั้น ลดลง 35% ในปี 2551 เนื่องจากการผลิตเนื้อที่เพียงพอ ประกอบกับความไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

                 ทั้งนี้ ตลาดนำเข้าเนื้อไก่ของฟิลิปปินส์ คือ แคนาดา (38%) สหรัฐฯ (30%) และบราซิล (18%)

 

ที่มา : Farming UK

Is this article useful?