TH EN
A A A

มะกันเตือนเลิกกินถั่วพิสตาชิโอ

1 April 2552   
              USFDA และกรมสาธารณสุขแคลิฟอร์เนีย กำลังตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ถั่วพิสตาชิโอ ที่จำหน่ายโดยบริษัท Setton Pistachio of Terra Bella ซึ่งบริษัทได้เรียกคืนสินค้าโดยสมัครใจและหยุดการกระจายสินค้าดังกล่าวแล้ว

               ขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมากที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริโภคถั่วพิสตาชิโอ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่า เชื้อซัลโมเนลลาที่พบในผลิตภัณฑ์ถั่วพิสตาชิโอนั้น เกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งนี้

               ขณะนี้ USFDA กำลังดำเนินการทดสอบทางพันธุกรรมจากตัวอย่าง เพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริง

 

 
ที่มา :
USFDA

Is this article useful?