TH EN
A A A

รัสเซียระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากโรงงานมะกัน 3 แห่ง

25 March 2552   

          รัสเซียระงับการนำเข้าเนื้อไก่จากโรงงานผลิตในสหรัฐฯ 3 แห่ง ได้แก่ Sanderson Farms รัฐ Louisiana, Peco Foods รัฐ Mississippi และ Tyson Foods รัฐ Georgia หลังจากมีการกล่าวหาว่าพบสารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ตกค้าง

          
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯกล่าวว่า ผู้ตรวจสอบรายงานว่าไม่พบสารตกค้างดังกล่าว และทางบริษัท Sanderson Farms และ Tyson Foods ได้ออกมาระบุว่าบริษัทไม่ได้ใช้สารตกค้างเหล่านั้นในกระบวนการผลิต ซึ่งขณะนี้บริษัททั้ง 3 แห่ง กำลังสืบหาข้อเท็จจริง

 

ที่มา : Meat Poultry และ The Poultry Site


Is this article useful?