TH EN
A A A

ร้านสะดวกซื้อสหรัฐฯพร้อมรับมือกับฉลาก COOL

25 March 2552   
             เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 กฎระเบียบสุดท้ายการแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า (COOL) ของสหรัฐฯได้มีผลการบังคับใช้ อย่างไรก็ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐฯได้เตรียมรับมือกับฉลาก COOL ไว้นานแล้ว โดยทดลองติดฉลาก COOL ก่อนที่จะมีการบังคับใช้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว เนื่องจากพวกเขาเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอาหารที่มีต่อลูกค้า ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงสินค้าที่มาจะประเทศที่มีความเสี่ยงได้
 
              ทั้งนี้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้กับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนดใหญ่เท่านั้น ส่วนร้านค้าปลีกขนาดเล็กและสินค้าแปรรูปนั้นได้รับการยกเว้น  สินค้าที่ต้องติดฉลาก COOL ภาคบังคับนั้นมี 8 ประเภท ได้แก่ เนื้อสัตว์ เนื้อบด อาหารทะเล สินค้าเกษตรจำพวกผักและผลไม้ โสม ถั่วลิสง ถั่วPecans และ เมล็ดมะคาเดเมีย
 
 
 
ที่มา : Santa Barbara News-Press

Is this article useful?