TH EN
A A A

มะกันมียอดส่งออกสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น

24 March 2552   

              

การส่งออกไก่เนื้อของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นถึง 33% ในเดือนมกราคม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2551 เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากรัสเซีย จีน และเม็กซิโก ส่งผลให้ราคาขายส่งของเนื้อน่องติดสะโพกอยู่ที่ 35 เซนต์ต่อ 1 ปอนด์

                กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กล่าวว่า แม้ว่าเศรษฐกิจโลกตกต่ำ แต่การส่งออกไก่เนื้อยังคงไม่ลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อไก่มีราคาที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อวัวและเนื้อหมู อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกไก่เนื้อในปี 2552 จะลดลง 13% อยู่ที่ 6.05 พันล้านปอนด์ จากปีที่แล้ว

 

ที่มา : World Poultry

Is this article useful?