TH EN
A A A

รัสเซียอาจรื้อฟื้นการนำเข้าปลา Catfish กับเวียดนามอีกครั้ง

23 March 2552   

             
เวียดนามเผยรัสเซียอาจรื้อฟื้นการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ปลา Catfish (ปลา Tra) กับเวียดนามอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร โดย Luong Le Phuong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเวียดนามกล่าวว่า การดำเนินการเปิดตลาดครั้งนี้ลุล่วงไปถึง 90% แล้ว

               รัสเซียระงับการนำเข้าปลา Catfish จากเวียดนามชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2551 และได้ส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปยังเวียดนามเพื่อตรวจสอบระบบการผลิต ระหว่างวันที่ 21 ถึง 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบพบว่า เวียดนามมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตตามที่รัสเซียเรียกร้อง

               ถึงแม้ว่าจะมีการระงับการนำเข้าชั่วคราวเมื่อปลายปีที่แล้ว เวียดนามก็มียอดการส่งออกปลา Catfish ไปยังรัสเซียของปี 2551 กว่า 120,000 ตัน มูลค่า 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

 ที่มา : The Fish Site


Is this article useful?