TH EN
A A A

เมล็ดพันธุ์แตงนำเข้าจากประเทศไทยต้องแสดงใบรับรองกักกันสินค้ากำกับการนำเข้า

12 April 2549   
          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขอแจ้งรายละเอียดให้ผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์แตงจากประเทศไทยทราบดังรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Is this article useful?