TH EN
A A A

ฮ่องกงอนุญาตนำเข้าสัตว์ปีกจากเยอรมัน

17 March 2552   

              
ศูนย์ความปลอดภัยอาหารในฮ่องกง ประกาศอนุญาตนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากเยอรมัน ยกเว้นจากเมือง Saschen ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา

               หลังจากพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีกที่เมือง Saschen เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ฮ่องกงก็ได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากเยอรมันชั่วคราว

               โฆษกของหน่วยงานดังกล่าว กล่าวว่า เนื่องจากไม่พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกอีก และทางเยอรมันเองก็มีมาตรการป้องกันโรคอย่างรัดกุม จึงตัดสินใจอนุญาตการนำเข้าอีกครั้ง

 

 

ที่มา : World Poultry

Is this article useful?