TH EN
A A A

จีนตรวจสอบการตายของสุกร

2 March 2552    4817

               รัฐบาลจีนในจังหวัด Shanxi ดำเนินการตรวจสอบการตายของสุกร หลังจากพบว่ามีสุกรจำนวน 1,056 ตัวตายในมณฑล Hongdong

               การตรวจสอบเบื้องต้นพบวาสุกรบางส่วนตายด้วยโรค Eperythrogoonosis มีการพบพยาธิและอาการของโรคปอดบวมในสุกรที่ตายแล้ว ซึ่งในขณะนี้ไม่มีการพบเนื้อหมูที่ปนเปื้อนในห้างสรรพสินคา ตลาด หรือร้านอาหาร

 ที่มา : The Pig Site


Is this article useful?