TH EN
A A A

ความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อก่อโรคจากอาหารทะเลมีมากขึ้น

27 February 2552   
               นักวิจัยจาก Bigelow Laboratory รัฐ Maine ในสหรัฐฯ ได้รายงานว่าอัตราการต่อต้านยาปฏิชีวนะของเชื้อ Vibrio bacteria สูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้
 
               การค้นพบครั้งนี้ทำให้อาจมีการตรวจสอบถึงวิธีการรักษาโรคจากเชื้อ vibrio อีกครั้ง เนื่องจากเชื้อนี้เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารทะเลและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้
 
               ความสามารถในการต่อต้านยาปฏิชีวนะของเชื้อ vibrio อาจทำให้ประสิทธิภาพของวิธีการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะนั้นลดลง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างครอบคลุม
 
               นักวิจัยของ Bigelow กล่าวว่า พบการต่อต้านของเชื้อ vibrio ต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้บ่อยๆ เช่น aminoglycoside, tetracycline, cephalosporin แต่ก็ยังพบอีกว่า เชื้อนี้ไม่ทนต่อยาปฏิชีวนะ carbapenem และ fluoroquinolone เช่น Imipenem และ Ciprofloxacin ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวอาจนำไปสู่กลยุทธ์ที่ดีกว่าในการรักษาโรค
 
ที่มา : The Fish Site


Is this article useful?