TH EN
A A A

พบโรคปากเท้าเปื่อยในไต้หวัน

20 February 2552   
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรได้ทำการฆ่าสุกรกว่า 100 ตัวในบริเวณตอนกลางของไต้หวัน ในส่วนของเกาะที่เคยประกาศการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยครั้งแรกเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่ระบาดนั้นยังคงมีสุกรมากกว่า 6,000 ตัว แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสุกรเหล่านั้นไม่ได้ติดเชื้อเนื่องจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการรายงานการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในบริเวณตอนกลางของจังหวัดยุนหลิน ซึ่งพบสุกรเกือบ 70 ตัวถูกแยกออกจากกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกักกันท้องที่ กล่าวว่า มีมาตรการควบคุมการระบาดครั้งนี้อย่างดี โรคปากเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นในวัวควายและสัตว์เลี้ยงมีกีบเท้าต่างๆ ทั้งนี้โดยปกติแล้วโรคนี้จะไม่อันตรายถึงชีวิต ที่มา : The Pig Site

Is this article useful?