TH EN
A A A

พบเชื้อโรคใหม่ในปลาค้อด

18 February 2552   

              
เมื่อเร็วๆนี้ ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาค้อดในประเทศนอร์เวย์ถูกคุกคามโดยแบคทีเรียที่ยังไม่สามารถระบุได้ Jarle Mikalsen ได้ทำงานวิจัยปริญญาเอกและทำให้พบว่าแบคทีเรียที่ทำให้ปลาตายนั้น คือ Francisella philomirgia notunensis ภายหลังโรคที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดนี้ถูกเรียกว่า Francisellosis
 
               งานของ Mikalsen เกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในเซลล์ (intracellular bacteria) ของปลาค้อดและปลาแซลมอนนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยใหม่ๆ 
 
               สำหรับการตรวจเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเชื้อ Francisella philomiragia noatunensis ซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวใหม่ที่ก่อให้เกิดการตายของปลาค้อดจำนวนมาก และยังเป็นต้นเหตุในการคุกคามฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอนอีกด้วย อาจเป็นไปได้ว่าแบคทีเรียชนิดนี้เป็นสาเหตุของการก่อโรคในสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แบคทีเรียนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลือดอุ่น รวมทั้งมนุษย์ 
 
               นอกจากนี้ ยังมีการพบเชื้อแบคทีเรีย Piscirickettsia slmonis ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยงทั้งในประเทศนอร์เวย์และต่างประเทศ  
 

source : The Fish Site


Is this article useful?