TH EN
A A A

สเปนปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อต้าน Catfish จากเวียดนาม

12 February 2552   
หน่วยงานความปลอดภัยทางอาหารของสเปนได้ระงับวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการนำเข้า Catfish (ปลาtra และปลา basa) จากเวียดนาม โดยให้เหตุผลว่าเป็นการตีความผิด ซึ่งมีการตรวจพบว่าCatfishนำเข้าจากเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ไม่ได้มีสารพิษใดๆ เจือปน กระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศสเปนได้ยืนยันว่าCatfishนั้น ผ่านข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางอาหารของสหภาพยุโรป และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค ที่มา : The Fish Site

Is this article useful?