TH EN
A A A

จีนยึดเนื้อสุกรไอร์แลนด์

29 January 2552   
               เจ้าหน้าที่จีนทางตะวันออกของหนานหนิงได้ยึดเนื้อสุกรแช่แข็งจากไอร์แลนด์มากกว่า 23 ตันและส่งคืนไอร์แลนด์  เนื้อสุกรดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนไดออกซินซึ่งนำเข้ามาโดยบริษัทแห่งหนึ่งของเมือง  Suzhou เมื่อเดือนตุลาคมปี 2551 หลังจากที่ไอร์แลนด์ สั่งเรียกคืนเนื้อทั้งหมดที่ผลิตในประเทศเพราะปัญหาการปนเปื้อนไดออกซินและส่งผลให้เนื้อสุกรไอร์แลนด์ถูกเรียกคืนใน 25 ประเทศ  

               ปัจจุบันการผลิตและการจำหน่ายเนื้อสุกรไอร์แลนด์ซึ่งได้รับการรับรองว่าปลอดภัยโดยทางการไอร์แลนด์ได้มีการรื้อฟื้นแล้วหลังจากความหวาดกลัวในครั้งนั้น

 

ที่มา : Reuter

Is this article useful?