TH EN
A A A

ญี่ปุ่นถูกลงโทษลดโควต้าจับปลาทูน่า

19 October 2549    4843

               สำนักงานการประมง ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นถูกลงโทษลดโควต้าการจับปลาทูน่าครีบน้ำเงิน (Southern Bluefin Tuna) จากการประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาทูน่าครีบน้ำเงินแอตแลนติคเนื่องจากการจับปลาทูน่าเกินขนาด โดยถูกโควต้าเหลือ 3,000 ตันต่อปีเป็นระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2550 จากปัจจุบัน 6,065 ตันต่อปี

               คณะกรรมาธิการฯประกอบด้วยญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวันได้ประชุมกัน 4 วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีสหภาพยุโรปเข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมตกลงที่จะลดโควต้ารวมลง 20%เหลือ 11,530 ตันในปี 2550 โดยออสเตรเลียคงโควต้าไว้ที่ 5,265 ตัน ขณะที่เกาหลีใต้และไต้หวันจะลดโควต้าลงเล็กน้อยเหลือ 1,000 ตัน

AFP

Is this article useful?