TH EN
A A A

ยักษ์ใหญ่สัตว์ปีกบราซิลเผชิญปัญหา

20 January 2552    4813
Sadia ซึ่งเป็นผู้แปรรูปเนื้ออันดับสองและแปรรูปสัตว์ปีกอันดับหนึ่งของบราซิลเจอปัญหาส่วนแบ่งตลาดหายไป 32% หรือ 406 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ Sadia มีโรงงานแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีก 12 แห่งในบราซิลและในโลก ที่มา : Worldpoultry

Is this article useful?