TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเรียกร้องฉลากที่ชัดเจน

9 January 2552   
รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักรเรียกร้องให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตและบริษัทอาหารระบุให้ชัดเจนในฉลากว่า อาหารนั้นมาจากไหน ข้อเรียกร้องนี้มีขึ้นพร้อมๆกับที่เรียกร้องให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริโภคสินค้าที่ผลิตในสหราชอาณาจักรมากขึ้น “buy more British and eat more British” และกล่าวว่าขณะที่รัฐบาลกำลังถูกกดดันให้ปรับปรุงการติดฉลากในยุโรปเพื่อแสดงว่าสัตว์นั้นมาจากไหน เลี้ยงดูที่ไหน และถูกเชือดที่ไหน ดังนั้น เขาจึงมีแผนที่จะพบผู้แทนอุตสาหกรรมอาหารเพื่อหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไร และมุ่งหน้าเพื่อแนะนำการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดโดยสมัครใจ โดยมีแนวคิดเพื่อปกป้อง น้ำ แหล่งทรัพยากร พื้นที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ ซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารเพราะความมั่นคงด้านอาหารระยะยาวขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ที่มา : Worldpoultry

Is this article useful?