TH EN
A A A

จีนรณรงค์อาหารปลอดภัย

18 December 2551   
             จีนเริ่มรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2551 เป็นระยะเวลา 4 เดือนซึ่งรวมทั้งการตรวจสอบผู้ผลิตอาหารเพื่อกำจัดสารต้องห้ามและสารตกค้างเกินมาตรฐานที่กำหนดในอาหาร  ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดของประเทศเพื่อฟื้นฟูความเชื่อถือซึ่งได้เสื่อมเสียไปจากกรณีอื้อฉาวนมปนเปื้อนเมลามีน
                กระทรวงสาธารณสุขจีนระบุว่า การดำเนินการนี้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลกลาง 9  หน่วยงานโดยมีเป้าหมายที่ผู้ผลิตอาหารและผู้ผลิตสารเติมแต่งอาหารทั่วประเทศ  คำประกาศนี้มีขึ้นท่ามกลางความพยายามในการขจัดความกังวล
             ทั้งในและนอกประเทศว่าจีนจะแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ความปอลดภัยด้านอาหารครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีนี้อย่างไร  จนถึงปัจจุบันมีทารกเสียชีวิตแล้ว 6 ราย แต่ 294,000 ราย มีปัญหาโรคนิ่ว เนื่องจากทานนมปนเปื้อนเมลามีน

การรณรงค์ครั้งใหม่มี 3 ระยะ
             • ระยะแรก   บริษัทจะต้องทำการตรวจอบภายในของตนเองด้วยในเดือนหน้า 
            • ระยะที่สอง  เดือนที่ 2-3 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบในตลาดสำหรับเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์กลุ่มโปรตีนสูงซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง 
            • ระยะที่สาม เดือนที่ 4 จะเน้นไปที่แหล่งจัดหาสารเติมแต่งอาหารที่ผิดกฎหมายและการลงโทษบริษัทที่มีการใช้สารเหล่านี้

            สารเคมีที่เป็นข้อกังวลและเป็นเป้าหมายการดำเนินการนี้ เช่น malachite green ซึ่งใช้ในการป้องกันเชื้อราในปลา , sudan red ใช้ในการทำให้ไข่แดงมีสีแดงขึ้น  melamine ในนมเพื่อให้ปรากฏผลว่านมมีโปรตีนสูงในการตรวจสอบ
            ปีที่ผ่านมีจีนได้เข้มงวดการตรวจสอบการผลิตอาหารโดยเฉพาะเพื่อการส่งออก  ถึงแม้จะมีการปรับปรุงดีขึ้น แต่จีนก็ยังประสบปัญหาการควบคุมผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมากรวมทั้งผู้ผลิตที่ผิดกฎหมายด้วย


ที่มา : The China Post

Is this article useful?