TH EN
A A A

ฟาร์มผักขมสหรัฐฯยังไม่พ้นปัญหา

16 October 2549   

               หลังเกิดเหตุการณ์ระบาดเชื้อE. coli ชนิดรุนแรงปนเปื้อนในผักขมในสหรัฐฯ ทำให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้ว 3 ราย ป่วยกว่า 200 รายทั่วประเทศ USFDA ตรวจสอบแล้วพบว่า สาเหตุการปนเปื้อนอาจมาจากมูลวัวในฟาร์มซึ่งอยู่ในรัศมี 1 ไมล์จากแปลงผักดังกล่าวเนื่องจากพบเชื้อในวัว 3 ตัวตรงกับสายพันธุ์ของเชื้อที่พบในผู้ป่วยและในผักที่เรียกเก็บจากตลาดแล้ว

               ข่าวการค้นพบสาเหตุที่เป็นไปได้ในเบื้องต้นนี้ทำให้บรรดาบริษัทที่ดำเนินการแปรรูปและหีบห่อผักขมต่างดีใจเนื่องจากได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าโรงงานของตนสะอาด ถูกสุขลักษณะ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุท่าแท้จริงได้ว่าเชื้อนั้นติดหรือปนเปื้อนมาสู่ผักได้อย่างไร และเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ผู้บริโภคขยาดยังไม่กล้ากินผักขม ผู้ประกอบการรายหนึ่งได้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทำให้อุตสาหกรรมหยุดชะงักและทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

AP

Is this article useful?