TH EN
A A A

องค์การอนามัยโลกกำหนดระดับเมลามีน

12 December 2551   

          องค์การอนามัยโลกกำหนดระดับความปลอดภัยของเมลามีนในอาหารเป็นครั้งแรก โดยระบุว่า ร่างกายของมนุษย์สามารถรับสารเมลามีนได้ 0.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวทุกๆ 1 กิโลกรัม ซึ่งหมายความว่า คนที่มีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัมจะรับสารเมลามีนได้ไม่เกินวันละ 10 มิลลิกรัม แต่อันที่จริงองค์การอนามัยโลกย้ำว่าผู้ผลิตไม่ควรผสมสารเมลามีนลงในอาหารเลยด้วยซ้ำ การกำหนดมาตรฐานดังกล่าวจะช่วยวางกรอบให้แต่ละประเทศควบคุมปริมาณเมลามีนในอาหารหลังจากทั่วโลกวิตกเรื่องนี้จากปัญหานมปนเปื้อนเมลามีนของจีน

กรุงเทพธุรกิจ

Is this article useful?