TH EN
A A A

ไอร์แลนด์เรียกคืนเนื้อสุกรวิตกสารไดออกซิน

9 December 2551   

          ความหวาดวิตกเรื่องไดออกซินทำให้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2551 รัฐบาลไอร์แลนด์สั่งอุตสาหกรรมสุกรเรียกคืนเนื้อสุกรที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดจากร้านค้า ภัตตาคาร และโรงงานเนื่องจากปัญหาการปนเปื้อนไดออกซิน
          สมาคมผู้แปรรูปเนื้อสุกรระบุว่าอาหารสัตว์ปนเปื้อนไดออกซินนั้นมจาจากฟาร์มเพียงแห่งเดียวและได้มีการควบคุมแล้ว และฟาร์ม 10 แห่งที่ใช้อาหารสัตว์ปนเปื้อนนี้ผลิตเนื้อสุกรในตลาดไอร์แลนด์น้อยกว่า 10% และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรระบุว่า มีเพียงไม่กี่ฟาร์มเท่านั้นที่ใช้อาหารสัตว์ปนเปื้อน แต่ผู้บริโภค ร้านค้า และภัตตาคารแสดงความวิกตกังวลมาก มีร้านค้าหลายแห่งได้นำเนื้อสุกรออกจากชั้นจำหน่าย Teresa Morton วัย 57 ปี ผู้บริโภครายหนึ่งกล่าวว่ามีเนื้อสุกรอยู่ 2 ชิ้นในตู้เย็น และกลัวที่จะสัมผัสมัน และไม่รู้ว่าจะทำยังไงสำหรับแฮมเทศกาลคริสมาสต์ Val algelov ผู้จัดการภัตตาคาร Sofia ในเมือง Dubin ที่ขายอาหารเช้าสำเร็จรูปโดยมีไข่ต้ม ผลไม้สดและไส้กรอก เบคอน ระบุว่าธุรกิจได้รับผลกระทบด้วย แทบไม่มีของวางจำหน่ายบนชั้น และชั้นวางจำหน่ายในร้านชำต่างๆในเมืองก็ไม่มีผลิตภัณฑ์สุกรเหลืออยู่เลย
          เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนตัวอย่างจากฟาร์มเนื้อ 37 แห่ง และกล่าวว่า ความเสี่ยงของการปนเปื้อนน้อยมากและวัวก็กินหญ้าเป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลกำหนดมาตรการเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิตจากฟาร์มวัวแต่ไม่จำกัดการจำหน่ายและบริโภคเนื้อวัว ส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าไอร์แลนด์มีมาตรการต่อเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็ว

Reuter

Is this article useful?