TH EN
A A A

แคนาดารุกเปิดตลาดเนื้อวัวไปเกาหลีใต้ระลอกใหม่

26 November 2551   

           
รัฐบาลแคนาดารุกอย่างหนักในความพยายามเปิดตลาดเนื้อวัวในเกาหลีใต้อีกครั้ง หลังจากที่ถูกระงับการนำเข้าเนื้อวัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 เนื่องจากพบเชื้อวัวบ้าในวัวแคนาดา โดยนาย Gerry Ritz รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแคนาดา เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเนื้อวัวในแคนาดามีความเข้มแข็งและเชื่อมั่นว่าจะเปิดตลาดในเกาหลีใต้ได้อีกครั้ง เนื่องจากเนื้อวัวของแคนาดาได้รับการยอมรับคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล

               หลังจากที่  OIE ได้ประกาศให้แคนาดาเป็นประเทศที่สามารถควบคุมความเสี่ยงเชื้อวัวบ้าได้แล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550  ได้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการจัดทำความตกลงเงื่อนไขการนำเข้าเนื้อวัวจากแคนาดา ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเกาหลีใต้ได้บริโภคเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์จากเนื้อวัวที่ความปลอดภัย และคุณภาพสูง ในราคาที่เหมาะสม  ซึ่งในปลายเดือนนี้ เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จะเดินทางไปแคนาดา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเชือดในด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและมาตรการคุ้มครองสุขภาพสัตว์

               ทั้งนี้ก่อนที่จะถูกระงับการนำเข้า เกาหลีใต้เคยนำเข้าเนื้อวัวจากแคนาดา เป็นลำดับที่ 4 มูลค่า 50 ล้านเหรียญต่อปี

 

ที่มา : Canada Food Inspection AgencyIs this article useful?