TH EN
A A A

มะกันหารือความปลอดภัยด้านอาหารกับจีน

18 November 2551   
              
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ   จะเดินทางไปเยือนจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารหลังเกิดปัญหาสุขภาพจากสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การปนเปื้อนเมลามีนในผลิตภัณฑ์นมที่ทำให้เด็กอย่างน้อย 4 คนเสียชีวิตและจำนวนหลายพันที่ป่วยจากการดื่มนมที่ปนเปื้อนดังกล่าว ทำให้หลายประเทศขณะนี้ต่างพากันตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์นมและไข่ที่ส่งออกจ
ากจีน               
 
              นอกจากนี้ เมื่อปีที่ผ่านมายังเกิดเหตุการณ์สุนัขและแมวในสหรัฐฯ ล้มตายซึ่งน่าจะมาจากส่วนประกอบอาหารสัตว์ที่นำเข้าจากจีนที่มีการปนเปื้อนเมลามีน สาธารณรัฐโดมินิกันสั่งห้ามนำเข้ายาสีฟัน 2 ยี่ห้อจากจีน  ปัญหาของเล่นในจีนถูกเรียกกลับคืนเนื่องจากปนเปื้อนสารตะกั่ว เป็นต้น โดยในสัปดาห์นี้จะมีการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการขึ้นในจีน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยอาหารของทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารของโลก โดยจะมีการหยิบยกสถานการณ์โรคที่เกิดจากอาหารที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการผลิตแบบสด และการปนเปื้อนเมลามีนของผลิตภัณฑ์นมในจีนขึ้นมาหารือ และในโอกาสนี้ผู้บริหารระดับสูงทั้ง2รายจะไปเปิดสำนักงานอาหารและยาในประเทศจีน 3 แห่ง ที่กรุงปักกิ่ง กวางโจว และเซี่ยงไฮ้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสินค้าของจีนก่อนการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา
 
ที่มา:  Reuters

Is this article useful?