TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเรียกร้องห้ามนำเข้าไข่จากไก่กรงแถว

17 November 2551   

          DEFRA ได้รับการเรียกร้องจากสมาคมผู้ผลิตไข่ให้สร้างความมั่นใจว่า มีการห้ามนำเข้าไข่จากไก่กรงแถวแบบดั้งเดิมเข้ามา เพื่อไม่ให้ มีไข่ประเภทนี้หลงเหลืออยู่ในตลาดของสหราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555
          ปัจจุบันไก่กรงแถวมีอยู่ราว 150 ล้านตัว หรือ 58%  และระบบสินเชื่อปัจจุบันทำให้ยากที่จะเชื่อได้ว่าการเลี้ยงในสหราชอาณาจักรจะเปลี่ยนไข่จากไก่กรงแถวเป็นไข่ประเภทอื่นทันตามเส้นตาย
          ระบบการประทับตราปัจจุบันกำหนดรหัสระบบการผลิตไข่ไว้ว่า  0 หมายถึง ไข่อินทรีย์ , 1 เลี้ยงปล่อย , 2 เลี้ยงในโรงเรือน , 3 เลี้ยงกรงแถว  ทั้งนี้หากมีการห้ามนำเข้าไข่รหัส 1,2,3 เข้ามา จะมีเฉพาะไข่รหัส 4 ในตลาด

ที่มา : Worldpoultry
 

Is this article useful?