TH EN
A A A

จีนและไต้หวันลงนามความตกลงเที่ยวบินและคาร์โก

6 November 2551   
                 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและไต้หวันได้ลงนามในความตกลง  13 ฉบับ รวมทั้งเรื่องเที่ยวบินและคาร์โกและเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเมื่อวันที่  4 พฤศจิกายน  ระหว่างเจ้าหน้าที่ของจีนเยือนไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดที่เคยมาไต้หวันในรอบ 60 ปี
 
                 Chen Yulin  เจ้าหน้าที่จีน และ P.K. Cheng ได้ลงนามความตกลง โดยจีนระบุว่าต้องการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันในท่ามกลางวิกฤติการเงินของโลก
 
                 ความตกลงนี้เพิ่มเที่ยวบินและคาร์โกทางเรือเป็น 3 เท่าและให้มีเที่ยวบินสายตรงประจำวันเพื่อลดระยะทางระหว่างกัน  การบริการไปรษณีย์  สำหรับเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเปิดช่องทางสื่อสารด้านข้อมูลกรณีพบปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหารรีบแจ้งกันอย่างเร่งด่วนซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีนมปนเปื้อนเมลามีนของจีน
 
                 คาดว่าจะมีการหารือครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2552 ในจีน  โดยประเด็นสำคัญเพื่อรับมือวิกฤติการเงินโลก เช่น เรื่อง การธนาคารจะคุยกันเรื่องการอนุญาตให้เปิดสาขาของแต่ละฝ่าย ความมั่นคง และตลาดล่วงหน้า  แต่ทั้งนี้จะไม่มีการคุยกันเรื่องการเมือง
 
 
ที่มา : Chinadialy 

Is this article useful?