TH EN
A A A

ฮ่องกงขยายการตรวจสอบสินค้าจีน

28 October 2551   

                   
ฮ่องกงขยายการตรวจสอบอาหารจากจีนแผ่นดินใหญ่  และขอให้จีนช่วยหาสาเหตุของการปนเปื้อนเมลามีนในไข่ด้วย

                    York Chow จากศูนย์ความปอลดภัยด้านอาหารระบุว่าจะเริ่มต้นตรวจสอบเนื้อสุกรจากจีน  ปลาเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์  เนื้อไก่และไข่  และเครื่องใน  
  
                    นักวิทยาศาสตร์ฮ่องกงพบเมลามีนในระดับที่สูงเป็น 2 เท่าของระดับที่มีได้ในไข่ไก่สดสีน้ำตาลยี่ห้อหนึ่งจากจีนเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนำเข้าจาก Heiwei Group ใน Dalian ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

                    ทั้งนี้ เขาคาดว่าสาเหตุการปนเปื้อนในไข่น่าจะมาจากอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงไก่ในจีนอาจปนเปื้อนเมลามีน  ดังนั้นจึงจะมีการตรวจสอบเนื้อไก่  เครื่องในไก่และเครื่องในสุกรนำเข้าจากจีน  โดยรัฐบาลฮ่องกงวางแผนจะตรวจไข่ไก่ทั้งหมดที่นำเข้าจากจีนในสัปดาห์นี้ การตรวจสอบอาหารสัตว์ที่ใช้ในฮ่องกงพบว่าปลอดเมลามีน และเกษตรกรฮ่องกงระบุว่าไม่ได้ใช้อาหารสัตว์นำเข้า

                    ฮ่องกงกำหนดระดับเมลามีนในอาหารว่าต้องไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  และเมลามีนในอาหารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบไม่ควรเกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

 

ที่มา : BBCIs this article useful?