TH EN
A A A

เมียนมาร์ปรับปรุงขั้นตอนการส่งออกอาหารทะเล

29 September 2549   

               เมียนมาร์ได้ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการส่งออกอาหารทะเล โดยมอบให้ สมาพันธ์การประมงเป็นผู้รับผิดชอบการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ROO) สินค้าประมงส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ส่งออกและกระตุ้นการส่งออก โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2549

               ก่อนหน้านี้ การออกใบรับรองส่งออกทุกประเภทดำเนินการโดย สหภาพสภาการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ ทั้งนี้ตามระเบียบใหม่ที่มีการโอนงานนี้ จะมีการออกแบบใบรับรองให้สอดคล้องกับแนวทางระหว่างประเทศ

               รัฐบาลเมียนมาร์ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งบริษัทเอกชนด้านประมงเพื่อผลิตและส่งออกสินค้าประมงเพิ่มขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนกับจีนและไทย โดยสินค้าที่เน้นคือปลาและกุ้ง

               ปัจจุบันมีฟาร์มปลาและกุ้งมากกว่า 162,000 เฮกตาร์ในเมียนมาร์ โดยมีผลผลิตในปี 2548/49 (เมษายน 2548-มีนาคม2549) มูลค่า 840 ล้านจ๊าด หรือประมาณ 700 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้มีการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรก (เมษายน 2548-กันยายน2548) จำนวน 143,000 ตัน มูลค่า193 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 53,000ตัน มูลค่า 60 ล้านดอลล่าร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ผลผลิตประมงของเมียนมาร์ถือเป็นอันดับ 3 ของ GDP โดยคิดเป็น 8% ของ GDP โดยครึ่งหนึ่งของผลผลิตประมงส่งออกผ่านชายแดน

INFOFISH

Is this article useful?