TH EN
A A A

ออสซียอมรับการใช้สารให้ความหวานตัวใหม่

17 October 2551   

             สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์หรือ FSANZ ยอมรับสารให้ความหวานธรรมชาติ steviol glycosides (stevia) เป็นส่วนประกอบในอาหารและเครื่องดื่มในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้ว  โดยอ้างอิงผลการทดสอบหลายร้อยครั้งที่มีในหลายประเทศว่าปลอดภัย และได้รับหมายเลข   ingredient no. 960

             สารดังกล่าวนี้สามารถคงทนได้จนถึงอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส  ดังนั้นจึงมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารปรุงสุกเช่น เค๊กและขนมปังกรอบ  และสามารถใช้ในอาหารอินทรีย์ในกรณีที่ไม่สามารถใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์ได้

             steviol glycosides (stevia )  มาจากการสังเคราะห์ใบของพืช   Stevia rebaudiana  เป็นสารให้ความหวานเข้มข้น  และขณะนี้ไม่มีการจดสิทธิบัตรดังนั้นจะเป็นประโยขน์ต่อภาคเอกชนมาก  อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เช่น เป๊ปซี่ โคคาโคล่า  เตรียมการใช้สารให้ความหวานตัวนี้และสร้างแบรนด์นี้โดยเฉพาะเข้าสู่ตลาด

             ในสหรัฐฯ  stevia  ได้รับการรับรองเป็นอาหารเสริมเนื่องจากมี  glycemix ต่ำ  แต่ยังไม่รับการอนุญาตให้ใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มา  :  APfoodtechnology

Is this article useful?