TH EN
A A A

คนไทยโล่งนำเข้านมผงจีนแค่ 1.6%

8 October 2551   

             คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมศุลกากร  กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังตรวจเข้ม “เมลามีน” ทั้งในอาหารคน  อาหารสัตว์  หากพบห้ามนำเข้าสั่งทำลายทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ยังขยาด ไม่กล้าทานนมพร้อมดื่ม เผยนับเป็นโชคดีของไทย ที่ผ่านมามีการนำเข้านมจากจีนคิดเป็นอันดับ 8 ขณะที่นมและผลิตภัณฑ์นมจากนิวซีแลนด์/ออสเตรเลียมาเป็นอันดับหนึ่ง

            หลังจากกระแสข่าวนมผงใช้เลี้ยงทารกปนเปื้อนสารเคมี (melamine) ที่ผลิตโดยซันลู่กรุ๊ป จนทำให้หลายประเทศสั่งห้ามนำเข้านมผงและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กที่มีส่วนผสมนมจากจีนทุกชนิดอย่างเข้มงวด ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยเอง นอกเหนือไปจากการตรวจสอบการปนเปื้อนของเมลามีนในผลิตภัณฑ์อาหารแล้ว ยังขยายการตรวจสอบไปถึงอาหารสัตว์ด้วย

            รายงานสถิติการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม) 2551 ปรากฎประเทศไทยมีการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 11,981 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.92% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการนำเข้านมผงและผลิตภัณฑ์จากจีนเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 8 คิดเป็นสัดส่วน 1.61% โดยมีมูลค่า 193.27 ล้านบาท ขณะที่อัตราการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์จากแหล่งหลักอันดับ 1 คือ นิวซีแลนด์ มูลค่า 4,917 ล้านบาท รองลงมาคือ สหรัฐ ออสเตรเลีย ตามลำดับ

ที่มา  :  ประชาชาติธุรกิจ

Is this article useful?