TH EN
A A A

อย. คุมลูกอมกระต่ายขาวจากจีน

25 September 2551   
          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สั่งตรวจลูกอม"กระต่ายข่าว"จากจีน หากพบสารเมลามินและมีการลักลอบจำหน่ายในประเทศ ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

                 ทั้งนี้ตลาดของไทยที่มีการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าดังกล่าวคือ ตลาดหาดใหญ่ สงขลา  ย่านสินค้าชาวจีนเช่น เยาวราช

                  ก่อนหน้านี้สิงคโปร์มีข้อสงสัยว่า ลูกอมยี่ห้อกระตายขาวของจีนมีการปนเปื้อนสารเมลามินซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคนิ่ว  โดยผลการตรวจสอบล่าสุดยืนยันว่ามีการปนเปื้อนจริง แต่ไม่เกินปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนด  ขณะที่บริษัทต้นสังกัดผู้ผลิตลูกอมระบุว่าลูกอมที่ตรวจพบสารเมลามินอาจเป็นสินค้าเลียนแบบ

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

Is this article useful?