TH EN
A A A

สภาอียูโหวตต้านสัตว์โคลนนิ่ง

25 September 2551   
         สภาสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการห้ามสัตว์โคลนนิ่งเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารในสหภาพยุโรป โดยห้ามการลี้ยง การวางจำหน่ายและการนำเข้า  โดยระบุว่าการใช้เทคโนโลยีโคลนนิ่งจะทำร้ายโมเดลการเกษตรของสภาพยุโรปซึ่งเน้นคุณภาพสินค้า  การเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพสัตว์

               ในปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์โคลนนิ่งวางจำหน่ายในสหภาพุยโรป  แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าจะมีในปี 2553  การห้ามจำหน่ายเป็นการชั่วคราวผลิตภัณฑ์จากสัตว์โคลนนิ่งมีในสหรัฐฯในปี  2544  ได้รับการท้าทายแล้วโดย USFDA ซึ่งสรุปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า เนื้อและนมของสัตว์ประเภทวัว แพะ โคลนนิ่งมีความปลอดภัยเทียบเท่ากับสัตว์ที่มาจากวิธีการผสมพันธุ์แบบดั้งเดิม (สัตว์ที่ไม่โคลนนิ่ง)

               ในระหว่างการโต้แย้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 นี้ สภาได้ซักถามข้อเสนอแนะและแผนงานด้านสัตว์โคลนนิ่งของกรรมาธิการสหภาพยุโรป   Androula Vassillou กรรมาธิการสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารระบุว่า จะประเมินขั้นตอนที่จำเป็นในการพิจารณาเรื่องนี้  ทั้งเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ เรื่องจริยธรรมจะต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีประเด็นว่า การโคลนนิ่งทำให้ได้สัตว์ที่มีสุขภาพและความเข็งแรงน้อยลงหรือไม่   รวมทั้งนำเอาการศึกษาและข้อคิดเห็นของสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปมาพิจารณาด้วย

 

ที่มา : The PigSite

Is this article useful?