TH EN
A A A

เนื้อนำเข้าทำผู้ผลิตเวียดนามเจ๊งนับล้านราย

22 September 2551   

             การเพิ่มขึ้นของการนำเข้าเนื้ออย่างมากมายทำให้ผู้ผลิตเนื้อของเวียดนามต้องยุติการผลิตนับล้านราย  ซึ่งทำให้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามได้รับการเรียกร้องให้เก็บค่าธรรมเนียมนำเข้ารวมทั้งมีนโยบายที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องการนำเข้า

              ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้  เวียดนามนำเข้าเนื้อแช่แข็ง 103,000 ตัน คิดเป็น 30%  ของความต้องการปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 400,000 ตัน  ซึ่งเป็นการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  ซึ่งก่อปัญหาให้กับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ภายในเวียดนามที่ต้องลดราคาขายต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเพื่อแข่งขันกับเนื้อนำเข้า   ในช่วง 7 เดือนแรกการผลิตภายในประเทศมีการส่งออกมูลค่า 80 ล้านดอลาร์สหรัฐขณะที่มีการนำเข้า  321 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ราคานำเข้าไก่ที่ด่านนำเข้ารวมภาษีเท่ากับ 0.88 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมซึ่งต่ำกว่าครึ่งของต้นทุนขายส่งสัตว์ปีกในประเทศ  ทำให้ผู้เลี้ยงทั้งสัตว์ปีกและสุกรในประเทศประสบภาวะขาดทุน
 
            การนำเข้าเนื้อและสัตว์ปีกรวมทั้งผลิตภัณฑ์ เช่น ไข่ ครีม นม  นมผง  ราคาถูกจำนวนมากเช่นนี้ทำให้เกษตรกรต้องออกจากอุตสาหกรรมนี้นับล้านคน เวียดนามไม่เคยใช้ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับเนื้อนนำเข้า

ที่มา  :  Vietnamnet

Is this article useful?