TH EN
A A A

รัฐบาลสหราชอาณาจักรหนุน GM

2 September 2551   
 
               รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมสหราชอาณาจักรได้ท้าท้ายคำกล่าวอ้างของเจ้าชายชาร์ลที่ระบุว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมสร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม 
 
               Whil Woolas กล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  และพิจารณาว่าพืช GM จะช่วยแก้ไขปัญหาความหิวโหยในโลกกำลังพัฒนาหรือไม่  ถ้าไม่มีหลักฐานว่าพืช GM เป็นอันตราย รัฐบาลจะเดินหน้าทดลองพืช GM ต่อไปเพื่อที่จะเปิดเสรีมากขึ้นในสหราชอาณาจักร
 
               ในเดือนกรกฎาคม Whil Woolas  กล่าวว่าได้คุยเป็นการส่วนตัวกับสภาเทคโนโลยีเกษตรเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้   การยอมรับเกี่ยวกับพืช GM ในสหราชอาณาจักร  ในวันถัดมา  Gordon Brown นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสนับสนุนเทคโนโลยี GMO เช่นกัน  โดยเรียกร้องให้สหภาพยุโรปผ่อนคลายระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์ GM ซึ่งปัจจุบันต้องผ่านการทดสอบว่ามี GM ที่ได้รับการอนุญาตหรือไม่  หากเป็น GM ที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะปฏิเสธการนำเข้า  แต่หากเป็น GM ที่ได้รับอนุญาตก็จะนำเข้าได้ 
 
 
ที่มา : Foodnavigator


Is this article useful?