TH EN
A A A

เอกชนยูเครนเสนอระงับส่งออกเนื้อไปรัสเซีย

2 September 2551   
          สมาคมเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อแห่งชาติของยูเครนแนะนำรัฐบาลว่าควรระงับการส่งออกเนื้อไปรัสเซียก่อนเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนภายในประเทศ

               การขาดแคลนมีประมาณ  100,000 ตัน ในขณะที่การส่งออกไปรัสเซียมีจำนวน 11,500 ตันในช่วง  6  เดือนแรก  ราคาขายส่งหน้าโรงงานของเนื้อในตลาดยูเครนเท่ากับ  22-24  hryvni ต่อกิโลกรัม 

               สมาคมเสนอให้นำเข้าเนื้อวัวอย่างน้อยปีละ 100,000 ตัน  เนื้อสุกรอย่างน้อย 200,000 ตันผ่านคณะกรรมการแห่งรัฐด้านสำรองวัตถุดิบ  เพื่อสร้างความมั่นใจตลาดภายในประเทศยูเครนจะมีวัตถุดิบเพียงพอ

               คาดว่า จะมีการขาดแคลนวัตถุดิบในยูเครน 450,000 -500,000 ตันในปี  2551 นอกจากนี้สมาคมยังเสนอให้มีมาตรการเข้มงวดเงื่อนไขการนำเข้าสัตว์ปีกมายูเครน  ยูเครนไม่เคยมีประสบการณ์การขาดแคลนสัตว์ปีก แต่ในปีนี้ช่วง 6 เดือนแรกมีการนำเข้า 121,000 ตัน

 

ที่มา : Meat & Poultry

Is this article useful?