TH EN
A A A

เกษตรเวียดนามยืนยันช่วยเหลือปลา tra

28 August 2551   
         Loung Le Phuag รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามกล่าวว่าจะรับซื้อปลา tra ที่เหลืออยู่ได้เสร็จสิ้นในสิ้นเดือนสิงหาคม

               เขากล่าวว่า กระทรวงได้ยื่นแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลา  tra  และปลา basa แก่รัฐบาลทั้งเรื่องการสร้าง
ความ
สมดุลกับสภาพนิเวศน์ และการเน้นการพัฒนามูลค่าเพิ่ม  และการทำผลพลอยได้จากปลา เช่น น้ำมันปลา  เป็นต้น

               ปัจจุบันมีโรงงาน  168 แห่งที่ส่งออก  แต่มีเพียง 57 แห่งที่มีการแปรรูปเต็มกำลังการผลิต  และมีภาคเอกชนบ่นว่า การแข่งขันที่รุนแรงทำให้มีการลดราคาปลา และคุณภาพที่ตกต่ำลง  ดังจะเห็นได้ว่าผู้นำเขายุโรปหลายรายบ่นเรื่องคุณภาพปลาส่งออกของเวียดนามว่าลดลง   คุณภาพและแบรนด์ปลา tra และปลา basa  ของเวียดนามเป็นประเด็นที่สำคัญระดับชาติ ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้

 

ที่มา : TheFishSite

Is this article useful?