TH EN
A A A

มะกันรับรองฉายรังสีผัก 2 ชนิด

28 August 2551   

               USFDA รับรองการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อที่เป็นอันตรายในผัก 2 ชนิด ได้แก่ Iceburg lecttuce และผักโขมสด หรือ spinach ว่าไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยด้านอาหาร   มตินี้มาจากการเรียกคืน lecttuce  และผักโขมสดซึ่งเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อ E.coli  ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายและป่วยอีกมากกว่า 200 รายในเดือนกันยายน 2549

               สมาคมผู้ประกอบการร้านชำของสหรัฐฯได้ร้องเรียนต่อ USFDA  9 ปีที่ผ่านมาให้รับรองการฉายรังสีให้ขยายครอบคลุมชนิดสินค้ามากขึ้น   ปัจจุบันสหรัฐฯ  รับรองการฉายรังสีในเนื้อ สัตว์ปีก สินค้าประมงกลุ่ม mulluscan shellfish และของแห้งว่ามีความปลอดภัย   ทั้งนี้ผักทั้ง 2 ชนิดต้องติดฉลากว่า “treated with radiation” หรือ “treated by irradiation”  และสินค้าทั้ง 2 ชนิดในหีบห่อก็สามารถฉายรังสีได้หากหีบห่อนั้นได้รับการอนุญาตให้ผ่านการฉายรังสีได้

               จนถึงปัจจุบัน มี 50 ประเทศได้รับรอง 60 ผลิตภัณฑ์สำหรับการฉายรังสี  ในสหรัฐฯ อาฟริกาใต้
เนเธอร์แลนด์ ไทย และฝรั่งเศสเป็นประเทศแนวหน้าที่ยอมรับการใช้เทคโนโลยีนี้  ระเบียบการฉายรังสีในสหภาพยุโรป  ยังไม่มีการปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างสมบูรณ์  เนื่องจากสินค้าในบัญชีรายชื่อที่ได้รับการอนุญาตให้ฉายรังสีและค้าขายทั่วสหภาพยุโรปขณะนี้มีเพียงรายการเดียว  บางประเทศสมาชิก เช่น เบลเยียม ฝรั่งเศส 
เนเธอร์แลนด์  และสหราชอาณาจักรยอมรับการฉายรังสีในอาหารอื่นๆ  ด้วย

ที่มา : Foodnavigator


Is this article useful?