TH EN
A A A

กระแสกดดันในสหรัฐให้ยกเลิกสีสังเคราะห์

27 August 2551   

             ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะในสหรัฐฯ หรือ CSPI  กดดันให้ผู้ประกอบการอาหารในสหรัฐฯยกเลิกการใช้สีสังเคราะห์สืบเนื่องมาจากผลการวิจัยที่ระบุการเชื่อมโยงของของสีสังเคราะห์กับพฤติกรรมของเด็ก

              Michael F Jacobson  ผู้อำนวยการบริหาร CSPI  ระบุว่าถึงเวลาสำหรับการยกเลิกการใช้โดยสมัครใจแล้ว  ขณะเดียวกันก็รณรงค์ผู้ปกครองให้สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนให้ยกเลิกการใช้สีสังเคราะห์ในอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสำหรับเด็ก   สีที่เรียกร้องให้ยกเลิก คือ Yellow 5, Yellow 6 , Red 3 , Red 40, Blue 1, Blue 2 ,Green 3, Orange B   ขณะเดียวกันเรียกร้องให้  USFDA กำหนดให้มีการติดฉลากอาหารที่มีสีเหล่านี้ระหว่างที่กำลังดำเนินการพิจารณาการยกเลิก

              สำหรับสหภาพยุโรป  สภายุโรปกำลังรับรองระเบียบที่คาดว่าจะกำหนดให้ติดคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของการใช้สีทั้ง 6 ชนิดว่าอาจมีผลกระทบต่อกิจกรรมและความตั้งใจของเด็ก  ในขณะที่  EFSA ระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงระดับ ADIs แต่ก็กำลังทบทวนเรื่องความปลอดภัยของสีทั้งหมดอยู่ 

ที่มา  :  Foodnavigator

Is this article useful?