TH EN
A A A

จีน:ตลาดมีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการอาหารเช้า

25 August 2551   
             ผลวิจัยของ NPD Group พบว่า จีนเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ประกอบการอาหารเช้า  รูปแบบการซื้ออาหารของผู้บริโภคชาวจีนในพื้นที่ให้บริการอาหารพบว่า  การศึกษาดำเนินการใน 7 เมืองชายฝั่งของจีน และรวบรวมพฤติกรรมและทัศนคติผู้บริโภคผ่าน focus group และการบันทึกประจำวัน  การศึกษาครึ่งหนึ่งของการให้บริการอาหารวุ่นวายมากช่วงก่อน 9 โมงเช้า  13% ของความหนาแน่นของการให้บริหารเกิดขึ้นช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมง และ 12% ระหว่าง 6 โมงเย็นถึงทุ่มตรง  อาหารมื้อเช้าที่กินกันโดยทั่วไปคือ ขนมปังทอดหรือนึ่ง น้ำนมถั่วเหลือง  ชาวจีนส่วนใหญ่จะซื้อบริโภคนอกบ้าน  อาหารยอดนิยมอื่น เช่น ข้าวผัดมีเนื้อและผัก  ก๋วยเตี๋ยว   เกี๊ยวซ่า นม ผักและซุบ
            อาหารเช้าทำให้อุตสาหกรรมบริการอาหารในจีนเติบโตและกระทบต่อรูปแบบตลาดให้บริการอาหาร  NPD พบว่า ครึ่งหนึ่งของบริหารอาหารเป็นรูปแบบร้านอาหารขนาดเล็ก พ่อค้าเร่  ร้านค้าย่อยลักษณะ shop window ที่ขายข้างถนน  20%  ซื้อจากฟาสต์ฟู้ด  และ 16% ซื้อที่ภัตตาคาร  10%  ซื้อที่ร้านค้าปลีก และ 3% ซื้อที่ร้านกาแฟ-เบเกอรี 
ที่มา  : 
Meat & Poultry

Is this article useful?