TH EN
A A A

การเปลี่ยนแปลงในตลาดไข่ของอิสราเอล

21 August 2551   

             ราคาไข่ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลอิสราเอลเพิ่มสูงขึ้นประมาณ  8%  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการแบ่งเกรดไข่ที่มีการซื้อขายในตลาดตามขนาดจากเดิม 3 เกรดขนาดเป็น 8 เกรดขนาดเช่นเดียวกับระบบการแบ่งเกรดขนาดไข่ในสหรัฐฯและยุโรป

ที่มา  :  The Jerusalem Post

Is this article useful?