TH EN
A A A

อียู : อาหารอินทรีย์ดีสำหรับคุณ

5 August 2551   

             กรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เริ่มรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารอินทรีย์และเพื่อเป็นการสนับสนุนตลาดอาหารอินทรีย์

             การรณรงค์นี้เน้นไปที่การเพิ่มความรับรู้เกี่ยวกับอาหารอินทรีย์ในหมู่ประชากรหนุ่มสาวเพื่อสร้างตลาดอาหารอินทรีย์ในอนาคตดภายใต้สโลแกน “การทำฟาร์มอินทรีย์ ดีสำหรับธรรมชาติ  ดีสำหรับคุณ”    อุตสาหรกรรมสามารถใช้สโลแกนนี้ในวัตถุประสงค์ด้านการตลาด  แต่กรรมาธิการฯ ปฎิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนว่าการทำฟาร์มอินทรีย์เหนือกว่าการทำฟาร์มทั่วไป  เพียงแต่ต้องการช่วยเหลือภาคการผลิตอินทรีย์เท่านั้น  และก็ไม่ได้แสดงว่าชื่นชอบอาหารหรือการทำฟาร์มอินทรีย์มากกว่าอาหารทั่วไปหรือการทำฟาร์มทั่วไป
นอกเหนือจากสโลแกนดังกล่าว  กรรมาธิการยังมีสโลแกนอื่นๆอีก เช่น  “การทำฟาร์มอินทรีย์ ทางเลือกธรรมชาติ ” “การทำฟาร์มอินทรีย์ สิ่งดีๆที่เราเชื่อถือได้ ” “ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค อาหารคุณภาพสูงและมีรสชาติ”

             นักวิทยาศาสตร์มีข้อโต้แย้งกันในเรื่องประโยชน์ทางโภชนาการระหว่างผลิตภัณฑ์สดอินทรีย์กับที่ไม่ใช่อินทรีย์  ยกตัวอย่าง เช่น รายงานเมื่อเดือนมีนาคม  สมาคมการค้าอาหารอินทรีย์ระบุว่าผักผลไม้สดอินทรีย์มีโภชนาการมากว่าผักผลไม้ทั่วไป 25%   แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานของ Joseph Rosen จากมหาวิทยาลัย Rutgers  ระบุว่า ผักผลไม้ที่ผลิตโดยวิธีการที่ไม่ใช่อินทรีย์มีโภชนาการมากกว่าผักผลไม้อินทรีย์ 2%  และการทบทวนของมูลนิธิโภชนาการของอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้วระบุว่า นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มองว่าอาหารอินทรีย์มีโภชนาการมากกว่าอาหารที่ไม่ใช่อินทรีย์   แต่มองว่าการทำฟาร์มอินทรีย์เป็นทางเลือกทางการเกษตรที่ยั่งยืนที่หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชสังเคราห์และเน้นการหมุนเวียนของพืช และการเลี้ยงสัตว์เพื่อควบคุมแมลงและโรค  ปัจจุบันในมุมมองด้านโภชนาการ  ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแนะนำอาหารอินทรีย์ว่าเหนือกว่าอาหารทั่วไป

ที่มา  :  Foodnavigator

Is this article useful?