TH EN
A A A

กฎหมายใหม่คาดว่าจะเยียวยาเพาะเลี้ยงในนิวซีแลนด์

1 August 2551   

              กระทรวงการประมงของนิวซีแลนด์จะนำกฎหมายใหม่ซึ่งเกี่ยวข้อกับสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงประมงทะเล  ซึ่งหมายความว่าจะสามารถเปิดพื้นที่สำหรับทำการเพาะเลี้ยงประมงทะลในนิวซีแลนด์ได้

             อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงของนิวซีแลนด์ตกอยู่ในความกังวลนับตั้งแต่รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้เริ่มเข้ามาแทรกแซงตั้งแต่ปี 2544  เนื่องจากรัฐบาลเกรงว่าการมีพื้นที่ทำการเพาะเลี้ยงมากเกินไปจะทำลายสิ่งแวดล้อม  การระงับชั่วคราวการอนุญาตให้เปิดพื้นที่ใหม่การทำการเพาะเลี้ยงระหว่างปี 2544 – 2547 เพิ่งถูกยกเลิกไปในปี 2550  และจะต้องเปิดพื้นที่เพาะเลี้ยงเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดที่มีการจัดการเท่านั้นไม่ใช่การเปิดพื้นที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่ทั่วไป

             รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม David Benson-Pope กล่าวว่าการขยายพื้นที่อาจเพิ่มจากอุตสาหกรรม 300 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นอุตสาหกรรม 1,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากหลังการยกเลิกการระงับการอนุญาตเปิดพื้นที่ใหม่แล้ว  ได้รับการขออนุญาตเปิดพื้นที่ใหม่จำนวนมหาศาล  ทำให้มีฟาร์มเพิ่ม 31% หรือพื้นที่ 1,736 เฮคแตร์ซึ่งกระทรวงได้เห็นชอบไปแล้ว  และยังคงมีคำขอจำนวน 21 คำขอซึ่งมีพื้นที่ 12,000 เฮคแตร์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

             อย่างไรก็ตาม กระทรวงสิ่งแวดล้อมกำลังกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนพื้นที่ที่กำหนดจะให้เปิดพื้นที่เพาะเลี้ยงใหม่  และสภาพภูมิภาคของโอ๊คแลนด์ได้เสนอให้มีการแบนฟาร์มเพาะเลี้ยงเป็นการทั่วไป

ที่มา  :  TheFishSite

Is this article useful?