TH EN
A A A

อียูยันเนื้อโคลนนิ่งปลอดภัย

31 July 2551   

              สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารหรือ  EFSA สรุปข้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์โคลนนิ่ง ได้แก่ผลิตภัณฑ์เนื้อและน้ำนมจากสุกรและสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มาจากการโคลนนิ่งมีความปลอดภัยต่อการบริโภคสำหรับมนุษย์  

              กรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ขอให้  EFSA ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์จากสัตว์โคลนนิ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 และ EFSA ได้ทำการหารือสาธารณะในร่างความเห็นเมื่อต้นปีนี้   อย่างไรก็ตาม EFSA ระบุว่าการประเมินความเสี่ยงนี้ดำเนินการบนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งค่อนข้างจำกัด  เนื่องจากมีตัวอย่างจำนวนน้อยรวมทั้งมีข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดเกี่ยวกับสัตว์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในช่วงที่มีการพิจารณาเรื่องนี้

              Professor John Collins ประธานของ  panel  ด้านอันตรายทางชีวภาพของ EFSA กล่าวว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ  ที่บ่งชี้ว่าสินค้าจากเนื้อและนมจากสัตว์โคลนนิ่งมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ทั่วไปที่ไม่ผ่านการโคลนนิ่ง  และเสนอว่าควรมีการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์โคลนนิ่งทั้งในประเด็นของการผลิตและช่วงอายุขัยเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นสำหรับเรื่องนี้

              Phillip Hambling ผู้จัดการนโยบายอาหารของสมาคมแปรรูปเนื้อของอังกฤษกล่าวว่า ไม่ประหลาดใจกับข้อสรุปของ EFSA  ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับของ  USDA ของสหรัฐฯ  และพอใจกับข้อสรุปดังกล่าว  แต่กล่าวว่ายังเป็นการเร็วเกินไปที่จะระบุอย่างชัดเจนถึงผลประโยชน์ของเทคโนโลยีโคลนนิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อ  การตลาดเนื้อนั้นเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคซึ่งทัศนคติของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญและปรากฎว่ามีแรงต่อต้านเนื้อโคลนนิ่ง  ยังจำเป็นต้องมีการโต้แย้งอภิปรายกันเรื่องจริยธรรมและสังคมของเรื่องโคลนนิ่ง  และบางคนก็กลัวผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพผู้บริโภคเมื่อมีเนื้อโคลนนิ่งเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ที่มา  :  Foodnavigator

Is this article useful?