TH EN
A A A

ผู้นำเข้าออสซี่เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการกักกันโรคกุ้ง

29 July 2551   

            ผู้นำเข้าอาหารทะเลของออสเตรเลียเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการกักกันโรคกุ้งที่เข้มงวดหลังจากพบโรคในรัฐควีนแลนด์ 2 แห่ง

            Harry Peter  ประธานสมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลของออสเตรเลียระบุกับ Growfish ว่ามีการพบ เชื้อโรค IHHNV ในสถานประกอบการกุ้งของรับควีนแลนด์ 2 แห่ง และดูเหมือนว่าจะมีเชื้อนี้ในออสเตรเลียก่อนที่รัฐบาลออสเตรเลียจะออกมาตรการนำเข้าเมื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าเชื้อนี้มาในออสเตรเลีย  ดังนั้นมาตรการนำเข้าของรัฐบาลออสเตรเลียจึงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง และเพิ่มต้นทุนให้กับชาวออสเตรเลียหลายร้อยล้านดอลลาร์  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ในระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลีย

ที่มา  :  TheFishsite

Is this article useful?